fbpx

Các hoạt động

Bộ sưu tập ảnh các hoạt động của trường
 • Hoạt động giáo dục đạo đức
  [pb_gallery image="203,204" image_size="image-525-385" layout="50x50"][/pb_gallery][
 • Hoạt động dự án mỹ thuật thủ công và vẽ
  [pb_gallery image="203,204" image_size="image-525-385" layout="50x50"][/pb_gallery][
 • Hoạt động xã hội
  [pb_gallery image="205,206,207" image_size="image-525-385" layout="33x33x33" hover_type="slide-left-to-right"][/pb_gallery]
 • Hoạt động kích hoạt giác quan & thể chất
  [pb_gallery image="205,206,207" image_size="image-525-385" layout="33x33x33" hover_type="slide-left-to-right"][/pb_gallery]
 • Các sự kiện
 • [pb_gallery image="208,209,210,211" image_size="image-1050-770" layout="25x25x25x25" layout_full_width_enable="1" preloader_enable="1" hover_enable="1" hover_type="fade" caption_enable="0" description_enable="0"][/pb_gallery]